Update coronavirus

Posted by
maart 13, 2020

Alle lessen worden geschorst van maandag 16 maart tot vrijdag 3 april maar we blijven de opvang verzekeren.

We willen wel benadrukken dat onze opvang een noodoplossing moet zijn.
De reden voor het schorsen van de lessen is er net gekomen omwille van het vermijden van grote groepen in kleine ruimtes (zoals klaslokalen).

We blijven de opvang verzekeren voor ouders van leerlingen die:
o Werken in de medische gezondheidszorg
o Werken in de openbare veiligheidssector
o zelf niet in opvang kunnen voorzien en alleen beroep kunnen doen op kwetsbare grootouders

Aan alle andere ouders wordt met nadruk gevraagd om hun kinderen thuis te houden.
Dit in het belang van de gezondheid van iedereen.

We hopen op uw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke omstandigheden toch wel vereisen.

Coro1

Coro2


Gelieve onderstaande bevraging in te vullen

 
https://forms.gle/ d2guDk1kWVBST5cx7


 
Leslie Colpaert
Directeur
GO! basisschool ’t Vlasbloempje

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


read more

Coronavirus richtlijnen

Posted by
maart 11, 2020
Coronavirus richtlijnen

Alle ouders en leerlingen ontvingen via brief en/of mail de nieuwe richtlijnen i.v.m. de huidige corona-situatie.

Vandaag kregen alle scholen van de overheid nieuwe maatregelen opgelegd om een verdere verspreiding van het virus in te perken, en die verder gaan dan individuele hygiënische maatregelen (zoals regelmatig de handen wassen).

Concreet betekent dat dat bepaalde activiteiten (zoals uitstappen, oudercontacten, GWP) worden afgelast / uitgesteld

Deze maatregelen zijn tot nader order van kracht tot 31 maart. Wij volgen de situatie nauwgezet op en overleggen met de bevoegde diensten en partners welke maatregelen nodig zijn.

Wij willen u alvast bedanken voor uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen in deze uitzonderlijke omstandigheden.

read more