De vlasbloemband

Posted by Wendy Keppens
juni 23, 2017
De vlasbloemband

Vanaf nu aangeboden voor de exclusieve prijs van €4 CD "Tie Ta Toe Talent" gebracht door de Vlasbloemband in samenwerking van Erik Van Biesen.

De opbrengst wordt voor een deel geschonken aan het goede doel vzw "True Colors"
True Colors vzw biedt individuele sessies, korte trajecten en groepsprojecten aan tegen betaalbare prijzen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, gezinnen en volwassenen. (of jongeren, gezinnen en volwassenen met emotionele uitdagingen)

​Met uw giften willen ze het prijskaartje naar beneden halen om met laagdrempelige methodieken, deze doelgroep te ondersteunen in het vinden van balans tussen school-gezin-werk.

​Zo bieden zij aan:

Equicoaching – ervarings- en oplossingsgericht leren met paarden.

Natuucoaching – thuiskomen bij jezelf door “mindfulle” interactie met de natuur.

Creatieve Coaching – uiten van gevoelens en gedachten met verschillende media om tot inzichten en oplossingen te komen.

Foto-counseling – fotografie als hulpmiddel om emoties te uiten en/of inzichten te creëren.

read more