Onze visie

Welkom in GO! basisschool 't Vlasbloempje - Waar grote dromen klein beginnen

 "Ieder kind heeft het recht om gelukkig te zijn.
Geluk is een goede basis om je optimaal te ontwikkelen"

Op onze school wensen we jullie, 
allemaal...
een speciaal vogeltje op zich,
elk een vogeltje op weg, 
een vogeltje op zoek naar…
een plek waar we elkaar beter leren kennen,
waar we samen op weg gaan, in goede en minder goede dagen.
waar iedereen zijn verhaal kan brengen en waar er geluisterd wordt.
Een plek waar je je thuis voelt,
  waar je je veilig in je nestje voelt bij jouw juf of meester, bij de andere leerlingen, bij iedereen die hier een plekje heeft op deze school.
Een plek waar je kunt vertrouwen op elkaar
  waar je mag groeien en waar je helemaal jezelf mag worden.
Welkom op onze school!
LAAT ONS ER SAMEN INVLIEGEN … ALLEMAAL GELUKSVOGELS ONDERWEG: onze dromen achterna!

   

Welkom ouders

Wanneer je als buitenstaander onze school binnenstapt, word je onvermijdelijk opgenomen in de eigen gezellige sfeer van onze basisschool.

Deze specifieke sfeer gaat vooral uit van de wijze waarop alle mensen – de ouders, de kinderen, het schoolteam, de vriendenkring,… - die deel uit maken van onze school, er met elkaar omgaan.

Samen met alle participanten streven we naar een serene sfeer met respect voor ELK kind, want pas als alle kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we er samen met u voor zorgen dat alle vaardigheden en talenten ten volle benut worden.


Wij hopen en wensen dat onze school een open school wordt waar iedereen naar elkaar luistert en waar eventuele problemen of moeilijkheden kunnen besproken en opgelost worden. Waar iedereen kan SAMEN LEREN SAMENLEVEN.

Welkom kind

Hoe klein of hoe groot je ook bent, zien in je ogen zoveel vragen, zoveel verwachtingen en ook een beetje onzekerheid.

Je talenten en je mogelijkheden zijn voor ons nog verborgen en onbekend. Wij aanvaarden je zoals je bent en wij zien het als een bijzondere opdracht je te kunnen helpen en begeleiden in je totale ontwikkeling.

Als basisschool hebben wij hiervoor eigen werkwijzen, een leerlingvolgsysteem, een ontwikkelingsplan, … en investeren we in de nieuwste materialen.

Wij hopen en wensen dat onze school voor jou wordt: een plaats waar je je met vele andere kinderen gelukkig voelt en waar je ervaart wat opvoeden is.

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid.
En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.’
Jan Ligthart

 

Leslie Colpaert
Directeur GO! basisschool 't Vlasbloempje