Onze visie

Welkom in GO! basisschool ’t Vlasbloempje

 

Welkom ouders

Wanneer je als buitenstaander onze school binnenstapt, word je onvermijdelijk opgenomen in de eigen gezellige sfeer van onze basisschool.

Deze specifieke sfeer gaat vooral uit van de wijze waarop alle mensen – de ouders, de kinderen, het schoolteam, de vriendenkring,… - die deel uit maken van onze school, er met elkaar omgaan.

Samen met alle participanten streven we naar een serene sfeer met respect voor ELK kind, want pas als alle kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we er samen met u voor zorgen dat alle vaardigheden en talenten ten volle benut worden.


Wij hopen en wensen dat onze school een open school wordt waar iedereen naar elkaar luistert en waar eventuele problemen of moeilijkheden kunnen besproken en opgelost worden. Waar iedereen kan SAMEN LEREN SAMENLEVEN.

Welkom kind

Hoe klein of hoe groot je ook bent, zien in je ogen zoveel vragen, zoveel verwachtingen en ook een beetje onzekerheid.

Je talenten en je mogelijkheden zijn voor ons nog verborgen en onbekend. Wij aanvaarden je zoals je bent en wij zien het als een bijzondere opdracht je te kunnen helpen en begeleiden in je totale ontwikkeling.

Als basisschool hebben wij hiervoor eigen werkwijzen, een leerlingvolgsysteem, een ontwikkelingsplan, … en investeren we in de nieuwste materialen.

Wij hopen en wensen dat onze school voor jou wordt: een plaats waar je je met vele andere kinderen gelukkig voelt en waar je ervaart wat opvoeden is.

Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid.
En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.’
Jan Ligthart

 

Leslie Colpaert
Directeur GO! basisschool Grembergen - Zele