Gezondheidsbeleid

Gezondheidsbeleid

Om een gezondheidsbeleid in de school te implementeren moeten alle betrokkenen zich bewust worden van een toenemende ongezonde levensstijl en de alarmerende fysieke conditie van kinderen en jongeren in de maatschappij van vandaag. Werken aan de toekomst van morgen is de boodschap. Met de bekende zegswijze “Een gezonde geest in een gezond lichaam”, wil de school een duurzaam gezondheidsbeleid stimuleren en ontwikkelen.

De school heeft in het verleden reeds stappen ondernomen om de leerlingen een gezonde levenshouding aan te leren:

 • Sport, spel en dans
 • Project: lessen in gezonde voeding met als afsluiter een stevig gezond ontbijt

De school werkt rond gezondheid en betrekt hierbij de verschillende en voornaamste actoren en partners:

 • op klasniveau: leerlingen en leerkrachten
 • op schoolniveau: directie, onderhoudspersoneel, keukenpersoneel
 • op schoolomgevingsniveau: ouders, vriendenkring, het CLB, externe partners
Motivatie en vertrekpunt

We houden rekening met de vernieuwde voedingsdriehoek waar beweging een grote rol speelt.

 • Dinsdag = fruitdag (oog voor lekkers-->school zorgt 10 weken voor het fruit via het project)
 • Elke dag = fruitdag (ouders geven fruit mee)
 • Elke dag = water of melkdag
 • Bereide warme maaltijden geleverd door AGAPE
 • Goed onderhouden klaslokalen (nieuwe geïsoleerde ramen in de lagere afdeling met verluchtingssysteem)
 • Verschillende spelmogelijkheden tijdens de speeltijden
 • Promoten van milieuvriendelijk vervoer.
Hoe maken wij van onze school een fitte school?

De school heeft een sensibiliserende en opvoedende taak om het belang te benadrukken tussen een dagelijkse gezonde voeding enerzijds en voldoende sport en beweging anderzijds. Hierbij spelen alle schoolparticipanten een belangrijke rol. Bewegingsspeelgoed werd aangekocht.

Opsomming van initiatieven genomen en lopende in de school:

Warme gevarieerde en gezonde maaltijden ( soms al eens een toegeving naar de kinderen toe daar zij via de leerlingenraad uiteraard ook inspraak hebben)

Dagelijks wordt een volledige warme maaltijd bereid door AGAPE:

 • soep
 • groenten – aardappelen – vlees
 •  dessert

Bij het eten worden volgende dranken aangeboden:

 • water ( gratis voor iedereen )
 • soep ( boterhammeneters )
Ouders krijgen op voorhand het menu aangeboden en duiden aan op welke dag hun kinderen blijven eten. Er wordt rekening gehouden met leerlingen die vegetarisch wensen te eten, allergieën en cultuur.

De maaltijdprijzen blijven betaalbaar zodat gezinnen met 2 of meer kinderen er baat bij hebben om hun kinderen op school te laten eten zodat er ’s avonds voor hen niet meer moet gekookt worden.

Tussendoortjes


 • Water ( gratis ) is de hele dag voor handen.
 • Elke dag hebben wij een gezond tussendoortje (fruit, groente)
 • We proberen een paar dagen na de maaltijd een stuk fruit of een melkgerechtje ( o.a. yoghurt ) als dessert te geven.
 • Snoep is over de hele lijn verboden. (schoolreglement) (met verjaardagsfeestjes kan dit wel eens toegelaten worden naargelang wat men onders snoep verstaat)
 • Op uitstappen worden ook, het meegeven van gezonde drankjes en vezelrijke tussendoortjes, gepromoot
Gezond ontbijt op school

Eénmaal per jaar wordt op school een gezond ontbijt voor de leerlingen klaargemaakt. Hiervoor worden sponsors gezocht om de ingrediënten te leveren of de school koopt samen met de vriendenkring de benodigdheden aan. Leerkrachten en keukenpersoneel helpen bij de opstelling van het ontbijtbuffet.

Lessen gezondheidsleer

Regelmatig komen in de lessen het gebruik van de voedingsdriehoek aan bod. Hierbij wordt het belang van evenwicht in de voedingselementen besproken.

Actieve speelplaats

Om de lange en korte speeltijden actief in te vullen werd een tuinhuis met spelmateriaal op de speelplaats geplaatst. spelmaterialen voor de verschillende leeftijden worden hierin voorzien, spelmogelijkheden opgesomd of uitgelegd tijdens muzische vorming, rol en taak van materiaalmeesters, aangesteld via beurtrolsysteem en periodiek evalueren van de speelmogelijkheden met de kinderen tijdens een kringgesprek

Voor de kleuterspeelplaats proberen we grote klim- en glijspeeltuigen te onderhouden. Ook proberen we steeds een aantal huisjes op deze speelplaats te hebben. De zandbak wordt in de lente steeds onder handen genomen en in orde gezet zodat hier gebruik kan van gemaakt worden. Hiervoor werd ook een koffer aangeschaft zodat het materiaal voor de zandbak iedere keer degelijk kan opgeborgen worden.

Lessen lichamelijke opvoeding, sport en zwemlessen

Reeds verschillende jaren heeft de school, in samenwerking met de bijzondere leermeester LO, een volledig vernieuwd bewegings-, sport- en zwembeleid opgesteld.

Voor deze vakonderdelen wordt een afzonderlijke rapportering per leerling opgemaakt met hierin de vorderingen van de leerling op alle onderdelen. De communicatie naar de ouders toe, wordt hierbij speciaal ingebed zodat zij ook op de hoogte blijven i.v.m. inzet, doorzettingsvermogen, vaardigheden, tekorten, discipline, … .

Bewegingstussendoortjes

Om de concentratie en de aandacht van de leerlingen te optimaliseren tussen de lessen door, werd afgesproken om kleine, korte bewegingsmomenten in te lassen. Hiervoor werden Hupla boekjes aangekocht per niveau. Hierin kan de leerkracht in één oogopslag en met weinig of geen materiaal de leerlingen brengen tot een ludiek en bewegingsvol moment waarbij geest en lichaam in harmonie met elkaar worden gebracht. Het zijn de zogenaamde anti-stress oefeningen waardoor de leerlingen nadien beter geconcentreerd aan het volgende lesmoment deelnemen.

Algemeen rookverbod in het schoolgebouw

Uiteraard was er reeds een rookverbod voor onze leerlingen van de lagere school. Sedert schooljaar 2005-2006 werd in de school een totaal rookverbod uitgevaardigd.

Wij vragen dus vriendelijk niet te roken in het gebouw.

 • noch tussen de lesuren
 • noch in een leerling vrij lokaal
 • noch bij het eten

Alle asbakken werden verwijderd. Leerkrachten en medewerkers werden gecontroleerd. Er werden stickers aangebracht om mensen attent te maken op het rookverbod. Aan de schoolingang hangt bord.

Milieuvriendelijk naar school

Het verkeersproject ( MOS ) krijgt steeds de nodige aandacht en we stimuleren het milieuvriendelijk naar school komen. In het jaarproject “ verkeer “promoten we het te voet of met de fiets naar de school komen. Heel wat fietsbehendigheden en fietsparcours worden opgesteld. Meer beweging en ervaring ( = veiligheid ) werd hierdoor gestimuleerd. Fietsbrevetten werden uitgedeeld en de Lokale politie werd ingeschakeld.
We doen reeds heel wat jaren mee aan HELM OP, FLUO TOP.

Sportdagen

Per jaar wordt er in de school een specifieke sportdag gehouden voor:

 • de kleuters
 • de lagere

Hiervoor wordt beroep gedaan op de onze eigen leerkrachten LO & klastitularissen.

Ook de sporthal wordt besproken om nog meer professionele ruimte ter beschikking te kunnen stellen van de leerlingen. Er wordt voor gekozen om dan op die dag minder voor de hand liggende sporten aan te bieden in een doorschuifsysteem. Occasioneel wordt ingespeeld op plaatselijke sport en bewegingsinitiatieven van de stad of van een vereniging ( kleuter en/of lager )Netheid en veiligheid van klaslokalen, sanitair, keuken, …

Het is een prioritaire doelstelling van de school om de infrastructuur in haar geheel optimaal, veilig en proper te houden. Directie, schoolpersoneel, de leerlingen en de Vriendenkring werken samen om deze doelstelling te bereiken. Onze school is dan ook mooi, net en veilig. (een voorbeeld hiervan is het vervangen van alle stalen deuren, die uiteraard naar buiten draaien)