Huiswerkbeleid

Huiswerkbeleid

Voor een aantal kinderen levert huiswerk geen problemen op daar zij zelfstandig en efficiënt hun huiswerk maken. Voor anderen is het huiswerk echter een bron van wanhoop en spanning. Huiswerk maken is voor sommige kinderen een complexe taak waarbij zij een beroep moeten doen op verschillende vaardigheden..

Voor een aantal kinderen levert huiswerk geen problemen op daar zij zelfstandig en efficiënt hun huiswerk maken. Voor anderen is het huiswerk echter een bron van wanhoop en spanning. Huiswerk maken is voor sommige kinderen een complexe taak waarbij zij een beroep moeten doen op verschillende vaardigheden.

Om de kloof of de overgang tussen het schoolleven en het thuisleven te verkleinen is het goed:

 • dat kinderen ook thuis een tijdje bezig zijn met wat in de school wordt geleerd, al was het maar gewoon erover vertellen, iets tonen … Denk maar aan de start van het eerste leerjaar. Ze moeten ook nog kunnen spelen dus als er geen werk is vraag dan even hoe het was of wat er vandaag allemaal werd gedaan.
 • dat kinderen zelfstandig leren werken zonder de hulp van de juf, de meester of de ouders, …
 • dat kinderen stelselmatig meer tijd gaan besteden aan het zich eigen maken en plannen van “leer”-stof zodat zij voorbereid zouden zijn op het vervolg onderwijs.
 • dat de ouders zicht hebben op de leerstof waarmee het kind bezig is.

Het huiswerk dat een goede indruk maakt, maar niet toont waar het kind problemen heeft, biedt de leerkracht geen informatie over het kunnen van het kind. Wanneer een kind problemen heeft, dan moet de leerkracht dit kunnen zien aan het huiswerk of aan het toetsresultaat. De bedoeling is niet dat de ouders het huiswerk voor het kind gaan maken of met hun kind als het ware de les moeten over doen.

Wanneer een kind een huistaak verwaarloost dan is het enige gevolg dat het u en ons iets zegt over de leerhouding van het kind.

Welke zijn de moeilijkheden waarmee het kind te kampen heeft?

Iedereen heeft al eens meegemaakt dat het huiswerkmoment niet verloopt zoals het zou moeten of zoals men zou willen.

Er kunnen verschillende problemen opduiken:

 • Boekentas niet in orde, boeken vergeten, agenda niet of fout ingevuld.
 • Niet kunnen starten met het huiswerk, blijven treuzelen,andere dingen doen.
 • Te weinig studeren en te vlug denken dat men het kan.
 • Te veel afleiding tijdens het leren van een les, zich niet kunnen concentreren.
 • Huiswerk niet goed kunnen organiseren en plannen.
 • Niet weten welke strategie men moet gebruiken voor welke leerstof.
 • Niet zelfstandig kunnen werken, voortdurend beroep moeten doen op één van de ouders.
Welk soort taken kan men verwachten?
 • taken over in de school aangeleerde zaken: inoefenen, memoriseren
 • het aangeleerde gebruiken, toepassen of verwerken, erover schrijven, lezen, knutselen,…
 • voortaken: dingen opzoeken, een tekst vooraf lezen, gegevens verzamelen,...
Hoeveel tijd mag een huiswerk in beslag nemen?
 • Voor kinderen van de eerste en tweede graad ( L1 tot L4 ): 15 tot 30 minuten per dag behalve op woensdag.
 • Voor leerlingen van de derde graad ( L5 en L6 ): 30 tot 60 minuten per dag

OPGELET! De boog kan niet steeds gespannen staan. Zeker en vast:

 • L1, L2, L3 –> op woensdag geen huiswerk!
 • L4,L5,L6 -> 1 huiswerkvrije dag per week!

Lukt de taak niet, dan moet de taak niet verder worden afgewerkt. Het kind mag in de klas laten zien tot waar het geraakt is met de taak en hoeveel tijd dit vroeg. Het is belangrijker dat het kind het probleem heel juist leert verwoorden en dit noteert. Wanneer het kind dit nog niet zelf kan opschrijven, wil u dit dan doen?

Wat vragen wij aan de ouders?

Allereerst is het zeer belangrijk te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat ouders de rol van de leerkracht overnemen en op inhoudelijk vlak gaan begeleiden. Het doel van de ouders is het kind ondersteunen en controleren. De belangrijkste leerhulp die je kan geven aan je kind is te zorgen voor een goede leeromgeving.

Dit wil zeggen:

 • Help je kind een planning maken
 • Wanneer en waar ga ik mijn huiswerk maken?
 • Hoe verdeel ik mijn werk in kleinere stukjes en wanneer doe ik welk deel?
 • Hoe verdeel ik mijn werk over meerdere dagen?
 • Help je kind zich aan de planning te houden.
 • Een vast tijdstip en een vaste plaats verbeteren de leerhouding
 • Creëer een gezellige en rustige sfeer ( geen TV of radio )
 • Geef zelf geen antwoorden maar stel vragen waardoor ze zelf tot een oplossing komen.
 • Het is niet wenselijk en niet haalbaar om voortdurend naast je kind te gaan zitten.
 • Als ouder ben je medezoeker, medevoeler, moet je mee begrijpen en meedenken in de richting van een oplossing.
 • Een taak is maar afgewerkt na de zelfcontrole van het kind
Betreffende de verbetering van werken

Alle fouten verbeteren is ontegensprekelijk erg zinvol maar niet altijd de beste werkwijze. Dit hangt af van het gestelde doel.

* Wanneer we kinderen hun eigen werk laten verbeteren, klassikaal of met behulp van een oplossingsblad, dan is het aangeduid krijgen van elke fout ondergeschikt aan een belangrijker doel: stappen zetten in het leerproces dat wij “ zelfcontrole “ noemen. De controle door de leerkracht is dan niet hetzelfde als het verbeterwerk nogmaals over doen.