Leerlingenraad

Leerlingenraad

We werken als school aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen. We vinden dus ook de creatieve ontplooiing van onze leerlingen heel voornaam en willen dit zoveel mogelijk stimuleren. We hebben aandacht voor cultuur in de BREDE zin van het woord. We trachten de leerlingen gevoelig te maken voor allerhande vormen van kunst: muziek, toneel, film, poëzie, werkateliers, ... Ook met de bibliotheek werken we nauw samen. Binnen de cultuurcel in Dendermonde hebben wij dan ook een gangmaker.

Omdat wij democratisch bestuur en inspraak belangrijk vinden, stellen wij elk schooljaar een leerlingenraad samen. De grootste klassen Elke klas heeft twee afgevaardigden. Het is de bedoeling dat bepaalde onderwerpen, indien nodig, in de klas besproken worden en dat de afgevaardigden dit komen bespreken of onderhandelen in de leerlingenraad. Ze moeten hun verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen. Ook moeten ze in staat zijn om problemen aan te kaarten en deze in de mate van het mogelijke op korte of lange termijn samen op te lossen.

Uitgelezen manier om hen bewust te maken dat iedereen en overal dient rekening te houden met verschillende factoren (budgetten, mankracht, veiligheid ...) Deze manier van werken en een aantal realisaties vergroten op die manier ook het welbevinden van de kinderen.

Enkele voorbeelden die reeds door de leerlingenraad werden verkregen?
 • Voor de winterperiode werden een aantal vogelhuisjes en voederplankjes geplaatst.
 • Nestkastjes werden aangekocht.
 • Mini-voetbaldoelen
 • De oude schoolborden staan op de speelplaats en starten een tweede leven. Er dient wel een grote doos met veel krijtjes te worden voorzien om te schrijven en of te tekenen.
 • Stripverhalen en spelletjes om, bij slecht weer, lekker warm binnen te zitten in de zaal. (enkel tijdens de middagpauze)
 • Enkele spelletjes op de speelplaats schilderen.
 • De zandbak bij onze kleuters werd door de vriendenkring in orde gezet.
 • De stoelen en de tafels in de refter werden op aanvraag van de kinderen vernieuwd en uitgerust met toffe stoelen en tafels zoals in de klassen.
 • Nieuwe weide werd gemaakt om de boerderij uit te breiden.
 • Een groot project i.v.m. speeltuigen werd door de vriendenkring uitgewerkt.
 • Spiegels in het toilet bij de jongens.
 • Ons podium zal op de speelplaats geplaatst worden als "vast" podium.
Wat werd tijdens de laatste vergaderingen besproken?
 • Het in orde zetten van de spelletjeswinkel want alles geraakt altijd hopeloos door elkaar.
 • Manier uitwerken om het uitlenen gemakkelijker te maken maar er moet kunnen gecontroleerd worden. De directeur had een goed voorstel. Hij zal het persoonlijk uitwerken.
 • Er zullen luidsprekers op de speelplaats komen zodat er tijdens de middagpauze muziek is.
 • Kapstokken aan de trap vervangen.
 • Iedereen zijn eigen kapstok aan de klas want de stickers zijn niet meer duidelijk.
 • De klassen slotvast doen.
 • Een dag in de week een gameboy of MP3 speler meebrengen.