Sportbeleid

Sportbeleid

Als directeur vind ik dat de kinderen hun lichaamsbeweging en sport moeten krijgen van leerkrachten lichamelijke opvoeding. Onze kleuterjuffen doen dit ook prima want het zit in hun opleiding, doch deze mensen werden er speciaal voor opgeleid. De turnleerkrachten Juf GWen en juf Sofie beschikken over onze twee zalen. Juf Sofie, die ook les geeft in de circusschool, zet stilaan dit materiaal op punt zodat zeker het “kleuterturnen” iedere keer voor onze kleine rakkers een avontuur is.

  • Elk jaar nemen de leerlingen,zowel de kleuters als de lagere, actief deel aan SVS activiteiten.
  • Er zijn ook externe sportorganisaties die één van hun leden sturen om een sportles te geven en op deze manier hun sport te promoten.
  • Jaarlijks is er ook nog de sportdag voor kleuters en voor de lagere.
  • Ook de GWP (natuur-sport-klassen)voor het 6de leerjaar gaat jaarlijks door in Vieuxville.
  • Voor zwemmen gaat iedere klas 10 sessies (donderdagnamiddag) naar het zwembad. Op deze wijze kan er aan het zwemmen intensief gewerkt worden.