Verkeersbeleid

Verkeersbeleid
Veiligheid heeft voorrang!

Alle klassen zijn actief bezig op het vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie. We werken ook voor een aantal projecten samen met de politie.

Wij willen zeker en vast meer werk maken van verkeersveiligheid. Zeker daar wij gelegen zijn aan de drukke verbindingsweg tussen Grembergen centrum en de Zeelse baan. Wij hebben reeds ons best gedaan om ook het stadsbestuur te mobiliseren en uiteindelijk verkregen wij toch onze variabele borden zone 30 wat de veiligheid aan de schoolpoort duidelijk heeft verbeterd.

Wij willen met de school ook een inspanning leveren om de routes van en naar de school (maar ook naar hun toekomstige secundaire school) kindvriendelijker te maken. Er is inderdaad nood aan een omvattende werkwijze, die zowel gericht is op het verbeteren van de omgeving, de betrokkenheid van kinderen en het vergroten van hun mobiliteitskansen! Je mag er zeker van zijn dat we reeds een constructieve dialoog voeren met de stad en vooral de politiediensten over problemen of kansen voor kinderen op weg van en naar de school.

De school vindt het belangrijk dat de kinderen op een gezonde wijze naar school kunnen. Wij zijn dan ook steeds bezig i.v.m. het verkeer rond de schoolomgeving. Ouders spelen hierin eigenlijk een belangrijke rol. Als ouder vervul je niet alleen een voorbeeldfunctie voor kinderen, je kan ook actief bijdragen tot een veiligere en meer kindvriendelijke verkeerssituatie.

Voor de veiligheid van kinderen op straat, is het essentieel dat zij de juiste vaardigheden worden bijgebracht en zich op tijd zelfstandig leren verplaatsen. Het Octopusplan werkt in op beide aspecten. Als ouder kan je mee helpen de knelpunten te identificeren die op dit moment een hinderpaal vormen voor de veilige, zelfstandige verplaatsing van kinderen van en naar school. Door je steun te uiten voor het plan, laat je ook de overheid weten dat het je als ouder menens is!

Enkele resultaten op een rijtje:

  • Onze zone 30 in de leugestraat is in orde.
  • De bi-flashes aan ons zebrapad in de verbindingsstraat staan er en doen hun werk.
  • Ons voetpad werd heraangelegd in de leugestraat waarvoor dank aan het stadsbestuur.
  • Er is een overleg i.v.m. het aanleggen van een wegversmalling met zebrapad ter hoogte van onze ingang van het domein in de leugestraat.

AL onze kinderen van de lagere school werden door de vriendenkring voorzien van een fluo hesje dat STEEDS gedragen moet worden ook al kom je mee met de wagen want deze hesjes zijn nodig wanneer we op uitstap gaan!

Na de herfstvakantie tem krokusvakantie doet de lagere afdeling mee aan de wedstrijd HELM OP, FLUO TOP. Hierbij verzamelen ze stickers waarmee ze prachtige prijzen kunnen verdienen.